Tetovaže zvezde

Tetovaže zvezde – Zvezde često nalazimo kao simbole. Mnogi simboli zvezda zavise od broja krakova koje zvezda ima. Kao što svetlosti sija u tami,tako se zvezda često smatra simbolom istine, duha i nade. Simbol zvezde otelotvoruje pojam božanske istine u svakom od nas. Njihova “noćna priroda” predstavlja borbu protiv snaga tame i nepoznatog.

Zvezde sa specifičnim dizajnom imaju izričitu i zasebnu simboliku. Među najpoznatije spada pentagram (petokraka zvezda), nautička (takođe petokraka zvezda), heksagram ili Davidova zvezda (šestokraka), pa sve do nonagrama (devetokraka zvezda).

Pentagram – U slučaju pentagrama, simbolika se drastično menja u zavisnosti od smera u kome je okrenut, nagore ili nadole. Nadole okrenut pentagram označava đavola. U keltskoj nauci pentagram je znak mađioničarskih priča, peta tačka je simbol zaštite i ravnoteže. Ovaj pentagram uključuje orijentalni Yin-yang simbol da naglasi njenu prirodnu harmoniju.

Heksagram ili šestokraka zvezda je snažan simbol interakcije Božanske smrti, Boga sa čovečanstvom. Ona ima poseban značaj u judizmu, kao Davidova zvezda. Davidova zvezda ili Davidov štit je snažan simbol jevreskog identiteta i kao heksagram predstavlja interakciju sa Božanskom smrću. Dobila je ime na osnovu tradicije o Davidovom heksagramu u obliku štita, koji je koristio prilikom svoga poraza od giganta Golijata. Ona ima snažne veze sa Kabbalah-om, te je poznata još i kao Solomonov pečat ili stvoritelj zvezda. Kada je Davidova zvezda nazvana i stvoriteljeva zvezda, šest tačaka predstavljalo je dane u sedmici, a centar je odgovarao suboti. To je snažan simbol jevrejskog identiteta i zadržao se i tokom nacističkog progona Jevreja, kada su bili primorani da nose žute heksagrame kao identifikaciju. Zvezda je bila inkorporirana u zastave države Izrael 1948. godine.

Septagram ili sedmokraka zvezda je simbol integracije i mističnog zbog veze sa brojem sedam. Povezana je sa sedam planeta klasične astrologije i “sedmočlanih sistema”, kao što su hindu čakre.

Oktogram ili zvezda sa osam kraka je simbol ispunjenosti i regeneracije i vezana je za “osmočlane” sisteme kao što su trigrami, paganski točak godine…

Nonogram ili devetokraka zvezda je simbol uspeha i stabilnosti, mada je to stabilnost koja je podložna promeni. Može se odnositi na “devetočlane” sisteme, kao što je taoistički kanđi (psihički centri) koje su slične hindu čakrama.